MOBO FOUNDATION

De stichting is opgericht op 4 december 2000 bij notariële akte. Het bestuur heeft in het kader van de status van de stichting als ANBI instelling in dit beleidsplan de grondslagen en de doelstellingen van de stichting en het daarop gebaseerde beleid willen vastleggen.

Het beleidsplan van de stichting is een levend document en zal door het bestuur ook als zodanig worden behandeld. Het beleidsplan geeft inzicht in de manier waarop uitvoering zal worden gegeven aan de doelstelling van de instelling en dient actueel te zijn. Het bestuur heeft derhalve kenbaar gemaakt het beleidsplan periodiek te actualiseren.