Het Bestuur:

De huidige samenstelling van het bestuur bestaat uit vijf leden, waarbij elk lid met tenminste drie andere personen uit het bestuur geen familierelatie heeft. Het huidige bestuur is als volgt samengesteld:

De heer A. Mol Voorzitter
De heer C.O. de Boer Penningmeester
Mevrouw M.O. van der Jagt Secretaris
De heer J. Kartman  Algemeen lid
De heer P.J.P Rubingh  Algemeen lid


De bestuursleden zijn niet zelfstandig bevoegd. Besluiten worden bij volstrekte meerderheid genomen.