DONATIE OF NALATEN

De doelstelling van de Stichting MOBO Foundation is het ondersteunen van sociaal zwakkeren,
het verlenen van hulp aan mensen en natuur in noodsituaties en het verrichten van culturele activiteiten.
waarin op andere wijze niet of onvoldoende kan worden voorzien.

Wilt u de initiatieven van Stichting MOBO Foundation hierbij steunen, dan is dat mogelijk door een schenking of legaat.
Het bankrekeningnummer van de Stichting MOBO Foundation is; NL33 RABO 0300 439 598.


ANBI

De Stichting MOBO Foundation is door de Belastingdienst officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.
Hierdoor zijn donaties van particulieren en bedrijven fiscaal aftrekbaar.

FISCAAL VOORDEEL

Voor bedrijven, giftenaftrek in de vennootschapsbelasting.
De gift van uw bedrijf aan Stichting MOBO Foundation is aftrekbaar van de winst. Er geldt hiervoor een maximumgrens van 50% van de fiscale winst, met een absoluut maximum van € 100.000.

U kunt hierover meer lezen op de site van de belastingdienst.

Belastingvoordeel voor particulieren; een schenking aan de Stichting MOBO Foundation, al dan niet in delen
gegeven, is aftrekbaar van de inkomstenbelasting als het meer dan 1% van uw bruto gezinsinkomen bedraagt
en lager is dan 10%. Het uiteindelijke belastingvoordeel is afhankelijk van het belastingtarief waarbinnen uw
inkomen valt. Bij het invullen van uw belastingaangifte kunt u uw giften opvoeren.

PERIODIEKE SCHENKINGSOVEREENKOMST OF NOTATIELE AKTE

Nog meer voordeel krijgt u als u een notariële akte of periodieke schenkingsovereenkomst (onderhandse
schenking) afsluit. Als u besluit de Stichting MOBO Foundation via een schenkingsakte voor minimaal vijf jaar
achtereen te steunen met een vast bedrag per jaar, mag u het totale bedrag, ongeacht de hoogte ervan, jaarlijks
in uw belastbare inkomen verrekenen. Uw (maandelijkse) bijdrage aan de Stichting MOBO Foundation is daarmee
volledig fiscaal aftrekbaar. De overheid heeft aan deze regeling geen drempels gesteld, waardoor u – afhankelijk
van uw belastbaar inkomen – tot 52 procent van uw donatie(s) retour kunt ontvangen van de Belastingdienst.
Voor het formulier periodieke schenkingsovereenkomst; stuur een e-mail naar info@mobofoundation.nl