Beloning bestuurders:

Conform de statuten en de feitelijke werkzaamheden genieten de leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden